close

עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

United Kingdom - English arrow
arrow down
השקיה בחקלאות

השקיה בחקלאות

השקיה בחקלאות
חקלאות היא המורשת שלנו
סינון הוא המומחיות שלנו.

פתרונות סינון להגנה על מערכות השקיה

פתרונות סינון למניעת סתימות במערכות השקיה ולאספקה סדירה של מים. סינון הינו חיוני להגנה על ההשקעה של החקלאי ולהבטחת יבול מניב.

אחד האתגרים הנפוצים בהגנה על מערכות השקיה הוא מניעת סתימה של טפטפות, מתזים או אביזרי השקיה אחרים הנגרמת על ידי חומר אורגני ומינרלי מסוגים שונים. סתימה עלולה לפגוע באופן משמעותי באחידות פיזור המים ולהצריך פעולות אחזקה תכופות. מגוון פתרונות הסינון שלנו, המוכחים בשטח, עונה על הצורך במים נקיים של חקלאים ברחבי העולם.  הפתרונות שלנו חוסכים לחקלאים עלויות, זמן, מים ואנרגיה.

 

 

יישומים

יישומים

טפטפות

טפטפות

השקיה מקומית המספקת טפטוף של מים ולעיתים חומרי הזנה נוספים ישירות לשורשי הצמח. כמויות מים קטנות עוברות דרך הטפטפות. דרגת הסינון הנדרשת היא לרוב 80-130 מיקרון.
drip irrigation טפטפות
השקיה מקומית המספקת טפטוף של מים ולעיתים חומרי הזנה נוספים ישירות לשורשי הצמח. כמויות מים קטנות עוברות דרך הטפטפות. דרגת הסינון הנדרשת היא לרוב 80-130 מיקרון.
מיקרו מתזים

מיקרו מתזים

מספקים מים באמצעות זרם עדין או רסס של מים העובר דרך צינורות דקים, ישירות לבסיס הצמח. כמויות מים בינוניות עוברות דרך פיות ההשקיה. דרגת הסינון הנדרשת היא לרוב 130-300 מיקרון.
ממטרה מיקרו מתזים
מספקים מים באמצעות זרם עדין או רסס של מים העובר דרך צינורות דקים, ישירות לבסיס הצמח. כמויות מים בינוניות עוברות דרך פיות ההשקיה. דרגת הסינון הנדרשת היא לרוב 130-300 מיקרון.
מתזים

מתזים

מים עוברים דרך מערכת של צינורות לראשי ריסוס המפיצים את המים על פני כל משטח האדמה. כמויות מים גדולות עוברות דרך פיות ההשקיה. דרגת הסינון הנדרשת היא לרוב 200-3500 מיקרון
sprinklers מתזים
מים עוברים דרך מערכת של צינורות לראשי ריסוס המפיצים את המים על פני כל משטח האדמה. כמויות מים גדולות עוברות דרך פיות ההשקיה. דרגת הסינון הנדרשת היא לרוב 200-3500 מיקרון
קו-נועים

קו-נועים

ציר מרכזי הממוקם עך מערכת הנעה גלגלית מעביר מים דרך סדרה של מתזים הממוקמים עליוו. כמויות מים גדולות עוברות דרך פיות ההשקיה. דרגת הסינון הנדרשת היא לרוב 500-3500 מיקרון
pivots קו-נועים
ציר מרכזי הממוקם עך מערכת הנעה גלגלית מעביר מים דרך סדרה של מתזים הממוקמים עליוו. כמויות מים גדולות עוברות דרך פיות ההשקיה. דרגת הסינון הנדרשת היא לרוב 500-3500 מיקרון