close

עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

United Kingdom - English arrow
arrow down
השקיה בגינון

השקיה בגינון

השקיה בגינון
חקלאות היא המורשת שלנו
סינון הוא המומחיות שלנו

פתרונות סינון למערכות השקיה בגינון

סינון יעיל המונע סתימה של פיות ההשקיה הוא חיוני להגנה על ההשקעה, ולהבטחה של תהליך השקיה תקין.

כמו בכל מערכות ההשקיה, כל פרויקט גן ונוף צריך להיות מוגן מפני סתימה של אביזרי ההשקיה במערכת. חלוקת מים לא אחידה וסתימת אביזרים תגרור עלויות אחזקה גבוהות. מגוון פתרונות הסינון שלנו, המוכחים בשטח, מבטיח ביצועים רציפים ומדויקים ומינימום הפרעות.

יישומים

יישומים

טפטפות

טפטפות

השקיה מקומית המספקת טפטוף של מים ולעיתים חומרי הזנה נוספים ישירות לשורשי הצמח. כמויות מים קטנות עוברות דרך הטפטפות. דרגת הסינון הנדרשת היא לרוב 80-130 מיקרון.
drip irrigation טפטפות
השקיה מקומית המספקת טפטוף של מים ולעיתים חומרי הזנה נוספים ישירות לשורשי הצמח. כמויות מים קטנות עוברות דרך הטפטפות. דרגת הסינון הנדרשת היא לרוב 80-130 מיקרון.
מיקרו מתזים

מיקרו מתזים

מספקים מים באמצעות זרם עדין או רסס של מים העובר דרך צינורות דקים, ישירות לבסיס הצמח. כמויות מים בינוניות עוברות דרך פיות ההשקיה. דרגת הסינון הנדרשת היא לרוב 130-300 מיקרון.
ממטרה מיקרו מתזים
מספקים מים באמצעות זרם עדין או רסס של מים העובר דרך צינורות דקים, ישירות לבסיס הצמח. כמויות מים בינוניות עוברות דרך פיות ההשקיה. דרגת הסינון הנדרשת היא לרוב 130-300 מיקרון.
מתזים

מתזים

מים עוברים דרך מערכת של צינורות לראשי ריסוס המפיצים את המים על פני כל משטח האדמה. כמויות מים גדולות עוברות דרך פיות ההשקיה. דרגת הסינון הנדרשת היא לרוב 200-3500 מיקרון
sprinklers מתזים
מים עוברים דרך מערכת של צינורות לראשי ריסוס המפיצים את המים על פני כל משטח האדמה. כמויות מים גדולות עוברות דרך פיות ההשקיה. דרגת הסינון הנדרשת היא לרוב 200-3500 מיקרון