close

עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

United Kingdom - English arrow
arrow down
מי כניסה

מי כניסה

מי כניסה
אתגרי הסינון שלך.
פתרונות הסינון שלנו.

פתרונות סינון למקורות אספקת מים

פתרונות הסינון שלנו מטפלים באיכויות מי הכניסה הקשים ביותר ועומדים בדרישות הטכניות הגבוהות ביותר.

התעשיה משתמשת במים ממקורות שונים כמו נהרות, מים עיליים, מי תהום, מים עירוניים, ועוד. המים צריכים להיות מטופלים בהתאם לאיכות מקור המים ודרישות התהליך.

אספקה סדירה ויציבה של מים באיכות הנדרשת חיונית למערכות ולתהליכים תעשייתיים על מנת לאפשר תהליכי ייצור תקינים ומינימום השבתה של הקו.

המערכות הטכנולוגיות המתקדמות שלנו מציעות פתרונות סינון מי כניסה המתאימים לכל מקור מים ולכל תהליך.

המסננים שלנו הם חסכוניים, יעילים בצריכת אנרגיה ומים, אינם דורשים כמעט שימוש בכימיקלים, עמידים, דורשים תחזוקה מינימלית, קלים וקומפקטיים בהתקנה. בנוסף, מערכות הבקרה המתקדמות שלנו מאפשרות שילוב עם המערכות הקיימות בתעשייה להשגת פתרון אופטימלי.

יישומים

יישומים

הגנה על מתזים

הגנה על מתזים

מתזים משמשים את רוב תהליכי הייצור, בדרך כלל לקירור או שטיפה. מתזים נוטים להישחק במשך הזמן ולהשפיע על יעילות הייצור ואיכות המוצר, תוך העלאה של עלויות התחזוקה והייצור. הגישה הטובה ביותר להגנה על המתזים היא באמצעות סינון. הסינון יקטין את כמות החלקיקים שימנע סתימה ושחיקה של מעברי המים. מערכות הסינון היעילות שלנו מאפשרות עבודה לאורך זמן, תוך שמירה על תהליך יציב ויעיל.
Amiad Filtration for Nozzle Protection הגנה על מתזים
מתזים משמשים את רוב תהליכי הייצור, בדרך כלל לקירור או שטיפה. מתזים נוטים להישחק במשך הזמן ולהשפיע על יעילות הייצור ואיכות המוצר, תוך העלאה של עלויות התחזוקה והייצור. הגישה הטובה ביותר להגנה על המתזים היא באמצעות סינון. הסינון יקטין את כמות החלקיקים שימנע סתימה ושחיקה של מעברי המים. מערכות הסינון היעילות שלנו מאפשרות עבודה לאורך זמן, תוך שמירה על תהליך יציב ויעיל.
הרחקת מוצקים מרחפים / עכירות

הרחקת מוצקים מרחפים / עכירות

ריכוז מוצקים מרחפים (TSS) ועכירות הם מדדי המפתח בהגדרת איכות מים. ככל שה (TSS) והעכירות גבוהים יותר, כך איכות המים גרועה יותר. תקני המים הקפדניים מחייבים בדרך כלל סינון עדין של 10 מיקרון ואף פחות, מגוון המוצרים שלנו לסינון עדין מאפשרים פתרונות אופטימליים להורדת כמות המרחפים והעכירות.
PUB TUAS Desalination Plant Prefiltration הרחקת מוצקים מרחפים / עכירות
ריכוז מוצקים מרחפים (TSS) ועכירות הם מדדי המפתח בהגדרת איכות מים. ככל שה (TSS) והעכירות גבוהים יותר, כך איכות המים גרועה יותר. תקני המים הקפדניים מחייבים בדרך כלל סינון עדין של 10 מיקרון ואף פחות, מגוון המוצרים שלנו לסינון עדין מאפשרים פתרונות אופטימליים להורדת כמות המרחפים והעכירות.
הגנה על MF / UF

הגנה על MF / UF

סינון מקדים יעיל הוא חיוני להגנה על הממברנות ושלמותן, ובכך מאריך את זמן החיים שלהן. הפתרונות שלנו ליישומים של סינון מקדים לממברנות מורידים את עומס החלקיקים, בפרט אלו שיכולים לגרום נזק לממברנות, וחוסכים מי שטיפה, אנרגיה וכימיקלים. בכך הם משפרים את אמינות מערכת הממברנות לאורך זמן.
Prefiltration MF / UF Protection הגנה על MF / UF
סינון מקדים יעיל הוא חיוני להגנה על הממברנות ושלמותן, ובכך מאריך את זמן החיים שלהן. הפתרונות שלנו ליישומים של סינון מקדים לממברנות מורידים את עומס החלקיקים, בפרט אלו שיכולים לגרום נזק לממברנות, וחוסכים מי שטיפה, אנרגיה וכימיקלים. בכך הם משפרים את אמינות מערכת הממברנות לאורך זמן.
הגנה על NF / RO

הגנה על NF / RO

סינון עדין נדרש ע"י יצרני הממברנות כשלב מקדים למניעת סתימה ופגיעה פיזית בפני השטח של הממברנה, כמו גם לצורך הפחתה של היווצרות ביו-פילם. פתרונות הסינון שלנו כטיפול מקדים לממברנות NF/RO מצמצמים את הצורך בטיפול כימי, חוסכים אנרגיה ומאריכים את חיי הממברנה.
Amiad RO Membranes הגנה על NF / RO
סינון עדין נדרש ע"י יצרני הממברנות כשלב מקדים למניעת סתימה ופגיעה פיזית בפני השטח של הממברנה, כמו גם לצורך הפחתה של היווצרות ביו-פילם. פתרונות הסינון שלנו כטיפול מקדים לממברנות NF/RO מצמצמים את הצורך בטיפול כימי, חוסכים אנרגיה ומאריכים את חיי הממברנה.
הגנה על UV

הגנה על UV

סינון מקדים למערכותUV נדרש הן להסרת חלקיקים גדולים שיוצרים צללים ומונעים חשיפה לאור UV של חלק מהמיקרו-אורגניזמים והן לשיפור ה UVT (שקיפות) של המים. טכנולוגיות הסינון המתקדמות שלנו פועלות בשני המישורים הללו ומאפשרים למערכת ה UV לפעול בצורה מיטבית.
uv protection הגנה על UV
סינון מקדים למערכותUV נדרש הן להסרת חלקיקים גדולים שיוצרים צללים ומונעים חשיפה לאור UV של חלק מהמיקרו-אורגניזמים והן לשיפור ה UVT (שקיפות) של המים. טכנולוגיות הסינון המתקדמות שלנו פועלות בשני המישורים הללו ומאפשרים למערכת ה UV לפעול בצורה מיטבית.
מניעת מעבר של מינים פולשים

מניעת מעבר של מינים פולשים

מושבות של צדפות מסוגים שונים (Zebra & Quagga) גורמות לנזק כבד במערכות מים תעשייתיות. מניעת מעבר והתפשטות של הצדפות מגוף מים אחד למשנהו מחייבת סינון עדין ברמה של 50-20 מיקרון אשר יעצור את מעבר הפגית ( (Larva. טכנולוגיות הסינון שלנו מאפשרות סינון יעיל וחסכוני למטרות אלו.
Amiad Removal of Invasive Species מניעת מעבר של מינים פולשים
מושבות של צדפות מסוגים שונים (Zebra & Quagga) גורמות לנזק כבד במערכות מים תעשייתיות. מניעת מעבר והתפשטות של הצדפות מגוף מים אחד למשנהו מחייבת סינון עדין ברמה של 50-20 מיקרון אשר יעצור את מעבר הפגית ( (Larva. טכנולוגיות הסינון שלנו מאפשרות סינון יעיל וחסכוני למטרות אלו.
הפרדת חול

הפרדת חול

סילוק חול ממערכת הולכת המים חיונית למניעה של שחיקה, בעיות תחזוקה ואובדן אנרגיה. מפרידי החול והמסננים שלנו חיוניים בכל מערכת עתירת חול, וכאשר מתנקים באופן רציף, דורשים תחזוקה מינימלית.
waste water הפרדת חול
סילוק חול ממערכת הולכת המים חיונית למניעה של שחיקה, בעיות תחזוקה ואובדן אנרגיה. מפרידי החול והמסננים שלנו חיוניים בכל מערכת עתירת חול, וכאשר מתנקים באופן רציף, דורשים תחזוקה מינימלית.
השלמת מים למערכות קירור

השלמת מים למערכות קירור

מערכות קירור בסחרור מחייבות השלמה של נפח מים אשר אובד כתוצאה מאידוי וניקוז. המים המוספים חייבים להיות באיכות גבוהה וללא מוצקים מרחפים. מערכות הסינון שלנו מאפשרות שימוש במים שוליים ובכך לחסוך שימוש במים שפירים יקרים.
Cooling Tower השלמת מים למערכות קירור
מערכות קירור בסחרור מחייבות השלמה של נפח מים אשר אובד כתוצאה מאידוי וניקוז. המים המוספים חייבים להיות באיכות גבוהה וללא מוצקים מרחפים. מערכות הסינון שלנו מאפשרות שימוש במים שוליים ובכך לחסוך שימוש במים שפירים יקרים.