close

עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

North America - English arrow
arrow down
מי שפכים

מי שפכים

מי שפכים
אתגר המים שלך.
פתרונות הסינון שלנו.

פתרונות סינון למי שפכים

מי שפכים מטופלים בדרכים שונות בהתאם למקור ולשימוש. פתרונות הסינון שלנו מותאמים באופן מיטבי להתמודדות עם האתגרים הרבים בתחום.

מי שפכים הם תוצר לוואי ממקורות עירוניים, תעשייתיים או מסחריים בעלי מאפיינים שונים בהתאם למקורם. לנוכח ההחמרה בתקנות סביבתיות, יש לטפל בזרמי השפכים לפני שימוש חוזר בהם או שחרורם לסביבה. אנו מציעים פתרונות סינון שישפרו את יעילות הטיפול בשפכים, ויחסכו בעלויות התפעול באמצעות הפחתת עומסים, שימוש בכימיקלים והשבתה.

יישומים

יישומים

הגנה על מתזים

הגנה על מתזים

לסינון תפקיד חשוב בתהליך הטיפול בשפכים על ידי הגנה על פיות המתזים המשמשים בשלב של פיזור הבוצה. פתרונות הסינון היעילים שלנו שומרים על פעולת החרירים בצורה יציבה וחלקה, מגנים מפני סתימה ושחיקה ומגדילים את תוחלת החיים של המתזים.
Amiad Filtration for Nozzle Protection הגנה על מתזים
לסינון תפקיד חשוב בתהליך הטיפול בשפכים על ידי הגנה על פיות המתזים המשמשים בשלב של פיזור הבוצה. פתרונות הסינון היעילים שלנו שומרים על פעולת החרירים בצורה יציבה וחלקה, מגנים מפני סתימה ושחיקה ומגדילים את תוחלת החיים של המתזים.
טיפול שלישוני

טיפול שלישוני

טיפול שלישוני הוא שלב בתהליך הטיפול בשפכים. קיימות תקנות מקומיות ובינלאומיות לפיקוח על אופן השימוש החוזר במים מושבים ו/או החזרתם לסביבה. המגוון השלם של טכנולוגיות הסינון שלנו מספק פתרונות לאתגרים אלו וחלקם אושרו לשימוש בתקנות מדינת קליפורניה לנוהל שימוש במים מושבים: title 22
Wastewater Filtration טיפול שלישוני
טיפול שלישוני הוא שלב בתהליך הטיפול בשפכים. קיימות תקנות מקומיות ובינלאומיות לפיקוח על אופן השימוש החוזר במים מושבים ו/או החזרתם לסביבה. המגוון השלם של טכנולוגיות הסינון שלנו מספק פתרונות לאתגרים אלו וחלקם אושרו לשימוש בתקנות מדינת קליפורניה לנוהל שימוש במים מושבים: title 22
הרחקת מוצקים מרחפים / עכירות

הרחקת מוצקים מרחפים / עכירות

ריכוז מוצקים מרחפים (TSS) ועכירות הם מדדי המפתח בהגדרת איכות מים. ככל שה (TSS) והעכירות גבוהים יותר, כך איכות המים גרועה יותר. תקני המים הקפדניים מחייבים בדרך כלל סינון עדין של 10 מיקרון ואף פחות, מגוון המוצרים שלנו לסינון עדין מאפשרים פתרונות אופטימליים להורדת כמות המרחפים והעכירות.
PUB TUAS Desalination Plant Prefiltration הרחקת מוצקים מרחפים / עכירות
ריכוז מוצקים מרחפים (TSS) ועכירות הם מדדי המפתח בהגדרת איכות מים. ככל שה (TSS) והעכירות גבוהים יותר, כך איכות המים גרועה יותר. תקני המים הקפדניים מחייבים בדרך כלל סינון עדין של 10 מיקרון ואף פחות, מגוון המוצרים שלנו לסינון עדין מאפשרים פתרונות אופטימליים להורדת כמות המרחפים והעכירות.
מי שירות

מי שירות

מי שירות משמשים למטרות שונות בכל מפעל תעשייתי או מתקן לטיפול במים. שימוש חוזר בשפכים מטופלים הוא מקור חלופי למי שתיה יקרים ומהווה חסכון משמעותי בעלויות. מגוון פתרונות הסינון שלנו מפחית את רמות המרחפים והעכירות במים ומבטיח תהליך יציב ויעיל.
Service Water Filtration Amiad מי שירות
מי שירות משמשים למטרות שונות בכל מפעל תעשייתי או מתקן לטיפול במים. שימוש חוזר בשפכים מטופלים הוא מקור חלופי למי שתיה יקרים ומהווה חסכון משמעותי בעלויות. מגוון פתרונות הסינון שלנו מפחית את רמות המרחפים והעכירות במים ומבטיח תהליך יציב ויעיל.
הגנה על NF / RO

הגנה על NF / RO

סינון עדין נדרש ע"י יצרני הממברנות כשלב מקדים למניעת סתימה ופגיעה פיזית בפני השטח של הממברנה, כמו גם לצורך הפחתה של היווצרות ביו-פילם. פתרונות הסינון שלנו כטיפול מקדים לממברנות NF/RO מצמצמים את הצורך בטיפול כימי, חוסכים אנרגיה ומאריכים את חיי הממברנה.
Amiad RO Membranes הגנה על NF / RO
סינון עדין נדרש ע"י יצרני הממברנות כשלב מקדים למניעת סתימה ופגיעה פיזית בפני השטח של הממברנה, כמו גם לצורך הפחתה של היווצרות ביו-פילם. פתרונות הסינון שלנו כטיפול מקדים לממברנות NF/RO מצמצמים את הצורך בטיפול כימי, חוסכים אנרגיה ומאריכים את חיי הממברנה.
הגנה על UV

הגנה על UV

סינון מקדים למערכותUV נדרש הן להסרת חלקיקים גדולים שיוצרים צללים ומונעים חשיפה לאור UV של חלק מהמיקרו-אורגניזמים והן לשיפור ה UVT (שקיפות) של המים. טכנולוגיות הסינון המתקדמות שלנו פועלות בשני המישורים הללו ומאפשרים למערכת ה UV לפעול בצורה מיטבית.
Prefiltration for UV Water Treatment הגנה על UV
סינון מקדים למערכותUV נדרש הן להסרת חלקיקים גדולים שיוצרים צללים ומונעים חשיפה לאור UV של חלק מהמיקרו-אורגניזמים והן לשיפור ה UVT (שקיפות) של המים. טכנולוגיות הסינון המתקדמות שלנו פועלות בשני המישורים הללו ומאפשרים למערכת ה UV לפעול בצורה מיטבית.