עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

United Kingdom - English
מי שפכים

מי שפכים

מי שפכים

אתגר המים שלך.
פתרונות הסינון שלנו.

פתרונות סינון למי שפכים

מי שפכים מטופלים בדרכים שונות בהתאם למקור ולשימוש. פתרונות הסינון שלנו מותאמים באופן מיטבי להתמודדות עם האתגרים הרבים בתחום.

מי שפכים הם תוצר לוואי ממקורות עירוניים, תעשייתיים או מסחריים בעלי מאפיינים שונים בהתאם למקורם. לנוכח ההחמרה בתקנות סביבתיות, יש לטפל בזרמי השפכים לפני שימוש חוזר בהם או שחרורם לסביבה. אנו מציעים פתרונות סינון שישפרו את יעילות הטיפול בשפכים, ויחסכו בעלויות התפעול באמצעות הפחתת עומסים, שימוש בכימיקלים והשבתה.

יישומים

יישומים

הגנה על מתזים
מתזים משמשים את רוב תהליכי הייצור, בדרך כלל לקירור או שטיפה. מתזים נוטים להישחק במשך הזמן ולהשפיע על יעילות הייצור ואיכות המוצר, תוך העלאה של עלויות התחזוקה והייצור. הגישה הטובה ביותר להגנה על המתזים היא באמצעות סינון. הסינון יקטין את כמות החלקיקים שימנע סתימה ושחיקה של מעברי המים. מערכות הסינון היעילות שלנו מאפשרות עבודה לאורך זמן, תוך שמירה על תהליך יציב ויעיל.
Amiad Filtration for Nozzle Protection הגנה על מתזים
מתזים משמשים את רוב תהליכי הייצור, בדרך כלל לקירור או שטיפה. מתזים נוטים להישחק במשך הזמן ולהשפיע על יעילות הייצור ואיכות המוצר, תוך העלאה של עלויות התחזוקה והייצור. הגישה הטובה ביותר להגנה על המתזים היא באמצעות סינון. הסינון יקטין את כמות החלקיקים שימנע סתימה ושחיקה של מעברי המים. מערכות הסינון היעילות שלנו מאפשרות עבודה לאורך זמן, תוך שמירה על תהליך יציב ויעיל.
טיפול שלישוני
טיפול שלישוני הוא שלב בתהליך הטיפול בשפכים. קיימות תקנות מקומיות ובינלאומיות לפיקוח על אופן השימוש החוזר במים מושבים ו/או החזרתם לסביבה. המגוון השלם של טכנולוגיות הסינון שלנו מספק פתרונות לאתגרים אלו וחלקם אושרו לשימוש בתקנות מדינת קליפורניה לנוהל שימוש במים מושבים: title 22
Wastewater Filtration טיפול שלישוני
טיפול שלישוני הוא שלב בתהליך הטיפול בשפכים. קיימות תקנות מקומיות ובינלאומיות לפיקוח על אופן השימוש החוזר במים מושבים ו/או החזרתם לסביבה. המגוון השלם של טכנולוגיות הסינון שלנו מספק פתרונות לאתגרים אלו וחלקם אושרו לשימוש בתקנות מדינת קליפורניה לנוהל שימוש במים מושבים: title 22
הרחקת מוצקים מרחפים / עכירות
ריכוז מוצקים מרחפים (TSS) ועכירות הם מדדי המפתח בהגדרת איכות מים. ככל שה (TSS) והעכירות גבוהים יותר, כך איכות המים גרועה יותר. תקני המים הקפדניים מחייבים בדרך כלל סינון עדין של 10 מיקרון ואף פחות, מגוון המוצרים שלנו לסינון עדין מאפשרים פתרונות אופטימליים להורדת כמות המרחפים והעכירות.
PUB TUAS Desalination Plant Prefiltration הרחקת מוצקים מרחפים / עכירות
ריכוז מוצקים מרחפים (TSS) ועכירות הם מדדי המפתח בהגדרת איכות מים. ככל שה (TSS) והעכירות גבוהים יותר, כך איכות המים גרועה יותר. תקני המים הקפדניים מחייבים בדרך כלל סינון עדין של 10 מיקרון ואף פחות, מגוון המוצרים שלנו לסינון עדין מאפשרים פתרונות אופטימליים להורדת כמות המרחפים והעכירות.
מי שירות
מי שירות משמשים למטרות שונות בכל מפעל תעשייתי או מתקן לטיפול במים. שימוש חוזר בשפכים מטופלים הוא מקור חלופי למי שתיה יקרים ומהווה חסכון משמעותי בעלויות. מגוון פתרונות הסינון שלנו מפחית את רמות המרחפים והעכירות במים ומבטיח תהליך יציב ויעיל.
Service Water Filtration Amiad מי שירות
מי שירות משמשים למטרות שונות בכל מפעל תעשייתי או מתקן לטיפול במים. שימוש חוזר בשפכים מטופלים הוא מקור חלופי למי שתיה יקרים ומהווה חסכון משמעותי בעלויות. מגוון פתרונות הסינון שלנו מפחית את רמות המרחפים והעכירות במים ומבטיח תהליך יציב ויעיל.
הגנה על NF / RO
סינון עדין נדרש ע"י יצרני הממברנות כשלב מקדים למניעת סתימה ופגיעה פיזית בפני השטח של הממברנה, כמו גם לצורך הפחתה של היווצרות ביו-פילם. פתרונות הסינון שלנו כטיפול מקדים לממברנות NF/RO מצמצמים את הצורך בטיפול כימי, חוסכים אנרגיה ומאריכים את חיי הממברנה.
Amiad RO Membranes הגנה על NF / RO
סינון עדין נדרש ע"י יצרני הממברנות כשלב מקדים למניעת סתימה ופגיעה פיזית בפני השטח של הממברנה, כמו גם לצורך הפחתה של היווצרות ביו-פילם. פתרונות הסינון שלנו כטיפול מקדים לממברנות NF/RO מצמצמים את הצורך בטיפול כימי, חוסכים אנרגיה ומאריכים את חיי הממברנה.
הגנה על UV
סינון מקדים למערכותUV נדרש הן להסרת חלקיקים גדולים שיוצרים צללים ומונעים חשיפה לאור UV של חלק מהמיקרו-אורגניזמים והן לשיפור ה UVT (שקיפות) של המים. טכנולוגיות הסינון המתקדמות שלנו פועלות בשני המישורים הללו ומאפשרים למערכת ה UV לפעול בצורה מיטבית.
Prefiltration for UV Water Treatment הגנה על UV
סינון מקדים למערכותUV נדרש הן להסרת חלקיקים גדולים שיוצרים צללים ומונעים חשיפה לאור UV של חלק מהמיקרו-אורגניזמים והן לשיפור ה UVT (שקיפות) של המים. טכנולוגיות הסינון המתקדמות שלנו פועלות בשני המישורים הללו ומאפשרים למערכת ה UV לפעול בצורה מיטבית.