close

עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

United Kingdom - English arrow
arrow down
חקלאות ימית

חקלאות ימית

חקלאות ימית
אתגר המים שלך.
פתרונות הסינון שלנו.

פתרונות סינון לחקלאות ימית ולבריכות לגידול דגים

המסננים של עמיעד מתאימים למגוון יישומים בענפי החקלאות הימית וגידול הדגים ומיועדים לצמצם את התחזוקה, לשמור על אובדן מים מינימלי ולשפר את איכות המים.

בחקלאות ימית על היבשה, משתמשים במכלים גדולים לצורך גידול דגים, חסילונים ופירות ים אחרים. כמות המים במכלים כאלו מוגבלת, והם מזדהמים בקלות ממזון ופסולת. כדי לשמור על המים צלולים ונקיים מחומרים אורגניים ולהגדיל את כמות הדגים שבמכלים נדרש סינון. לעמיעד קשת רחבה של מסננים עשויים חומרים מגוונים, כגון פולימרים, פלדת אל-חלד ופלדה מצופה, אשר מבוססים על טכנולוגיות שונות – דיסקיות, רשת או מדיה – ונותנים מענה מצוין לצורכי ענפי החקלאות הימית וגידול הדגים.

יישומים

יישומים

מערכות מים סגורות (RAS)

מערכות מים סגורות (RAS)

מערכות מים סגורות (RAS) משמשות לגידול דגים במקומות שבהם תחלופת המים מוגבלת, והן מאפשרות לשמור על מים נקיים ולהעניק לדגים בית גידול מתאים. פתרונות הסינון שלנו מבטיחים כי המערכות שלכם יפעלו באופן יעיל ורציף.
Recirculated System Amiad מערכות מים סגורות (RAS)
מערכות מים סגורות (RAS) משמשות לגידול דגים במקומות שבהם תחלופת המים מוגבלת, והן מאפשרות לשמור על מים נקיים ולהעניק לדגים בית גידול מתאים. פתרונות הסינון שלנו מבטיחים כי המערכות שלכם יפעלו באופן יעיל ורציף.
הגנה על מערכות UV

הגנה על מערכות UV

למערכות UV תפקיד חשוב במתקני חקלאות ימית. לשמירה על יעילותן, נדרש להן סינון מקדים של 40-20 מיקרון. טכנולוגיות הסינון המתקדמות שלנו מפחיתות את "אפקט הצל" ומסלקות מוצקים מרחפים גדולים, כך שמערכות ה-UV ממשיכות לפעול ביעילות מיטבית.
UV Systems Protection aquaculture הגנה על מערכות UV
למערכות UV תפקיד חשוב במתקני חקלאות ימית. לשמירה על יעילותן, נדרש להן סינון מקדים של 40-20 מיקרון. טכנולוגיות הסינון המתקדמות שלנו מפחיתות את "אפקט הצל" ומסלקות מוצקים מרחפים גדולים, כך שמערכות ה-UV ממשיכות לפעול ביעילות מיטבית.
סינון מי כניסה

סינון מי כניסה

במערכות חקלאות ימית, נדרש סינון להסרת חלקיקים אורגניים ואי-אורגניים גדולים. מגוון פתרונות הסינון האמינים שלנו מתמודדים בהצלחה עם האתגרים שבחומרים אורגניים ואי-אורגניים.
Intake Water Filtration - Aquaculture סינון מי כניסה
במערכות חקלאות ימית, נדרש סינון להסרת חלקיקים אורגניים ואי-אורגניים גדולים. מגוון פתרונות הסינון האמינים שלנו מתמודדים בהצלחה עם האתגרים שבחומרים אורגניים ואי-אורגניים.
טיפול במי שפכים

טיפול במי שפכים

לרוב, מתקני חקלאות ימית פולטים שפכים אל תוך מים טבעיים. מי שפכים אלו עשירים בחומרים אורגניים ובמוצקים מרחפים, ולפני שחרורם לסביבה נדרש סינון. משפחת פתרונות הסינון שלנו מבטיחה כי המים שישוחררו לסביבה יהיו נקיים ככל האפשר.
effluent water treatment aquaculture טיפול במי שפכים
לרוב, מתקני חקלאות ימית פולטים שפכים אל תוך מים טבעיים. מי שפכים אלו עשירים בחומרים אורגניים ובמוצקים מרחפים, ולפני שחרורם לסביבה נדרש סינון. משפחת פתרונות הסינון שלנו מבטיחה כי המים שישוחררו לסביבה יהיו נקיים ככל האפשר.
סילוק אצות ומוצקים

סילוק אצות ומוצקים

קיימות דרישות שונות לסינון של מוצקים מרחפים ואצות בחוות דגים, בהתאם לסוג המים ולתהליך הגידול. פתרונות הסינון שלנו אידיאליים עבור עומסים שונים ואיכויות מים מורכבות.
Solids and Algae Removal Aquaculture סילוק אצות ומוצקים
קיימות דרישות שונות לסינון של מוצקים מרחפים ואצות בחוות דגים, בהתאם לסוג המים ולתהליך הגידול. פתרונות הסינון שלנו אידיאליים עבור עומסים שונים ואיכויות מים מורכבות.
סילוק מינים פולשים

סילוק מינים פולשים

למינים פולשים ימיים, כגון צדפות זברה וקואגה, יש השפעות הרות אסון על הסביבה האקולוגית, ולכן אסור לוותר על סינון ומערכות UV. הטכנולוגיות ופתרונות הסינון המגוונים והכדאיים שלנו יעילים מאוד בסילוק מינים פולשים.
Amiad Removal of Invasive Species Aquaculture סילוק מינים פולשים
למינים פולשים ימיים, כגון צדפות זברה וקואגה, יש השפעות הרות אסון על הסביבה האקולוגית, ולכן אסור לוותר על סינון ומערכות UV. הטכנולוגיות ופתרונות הסינון המגוונים והכדאיים שלנו יעילים מאוד בסילוק מינים פולשים.
תמיכה בחיים באקווריום

תמיכה בחיים באקווריום

אקווריומים הם מערכות מים סגורות, ולכן משתמשים תמיד במסננים מכניים על-מנת להבטיח שמערכות ה-UV, הפחם הפעיל והמסננים הביולוגיים יפעלו באופן תקין. פתרונות הסינון שלנו הכרחיים על-מנת להבטיח כי מערכות אלו ימשיכו לפעול ביעילות מיטבית.
Aquarium Life Support תמיכה בחיים באקווריום
אקווריומים הם מערכות מים סגורות, ולכן משתמשים תמיד במסננים מכניים על-מנת להבטיח שמערכות ה-UV, הפחם הפעיל והמסננים הביולוגיים יפעלו באופן תקין. פתרונות הסינון שלנו הכרחיים על-מנת להבטיח כי מערכות אלו ימשיכו לפעול ביעילות מיטבית.
ניהול איכות המים בגני חיות

ניהול איכות המים בגני חיות

בגני חיות, סינון המים באגמים ובבריכות חיוני לשמירה על גופי המים מאוזנים, בטוחים ונאים. הטכנולוגיות ופתרונות הסינון שלנו מספקים מגוון רחב של אפשרויות יעילות לטיפול במים בגני חיות.
Zoo Water Quality Management ניהול איכות המים בגני חיות
בגני חיות, סינון המים באגמים ובבריכות חיוני לשמירה על גופי המים מאוזנים, בטוחים ונאים. הטכנולוגיות ופתרונות הסינון שלנו מספקים מגוון רחב של אפשרויות יעילות לטיפול במים בגני חיות.