close

עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

United Kingdom - English arrow
arrow down
מים מושבים / ממוחזרים

מים מושבים / ממוחזרים

מים מושבים / ממוחזרים
אתגר המים שלך
פתרונות הסינון שלנו

פתרונות סינון למים מושבים / ממוחזרים

פתרונות הסינון שלנו מסייעים לצרכני מים בתעשיה להתמודד בהצלחה עם האתגרים שלהם תוך כדי חיסכון במשאבים

שימוש במים מושבים ומי שפכים מטופלים הינו חלופה למים שפירים שעלותם גבוהה ואשר נמצאים בחסר. סינון וטיפול במים המושבים ובמי גשמים ומי שיטפונות, יתרמו משמעותית לשורה התחתונה. פתרונות הסינון שלנו מטפלים בהצלחה בעומסים גבוהים של מרחפים ובספיקות גבוהות, תוך עמידה בדרישות תחזוקה וצריכת כימיקלים מזעריות.

יישומים

יישומים

הגנה על מתזים

הגנה על מתזים

מתזים משמשים את רוב תהליכי הייצור, בדרך כלל לקירור או שטיפה. מתזים נוטים להישחק במשך הזמן ולהשפיע על יעילות הייצור ואיכות המוצר, תוך העלאה של עלויות התחזוקה והייצור. הגישה הטובה ביותר להגנה על המתזים היא באמצעות סינון. הסינון יקטין את כמות החלקיקים שימנע סתימה ושחיקה של מעברי המים. מערכות הסינון היעילות שלנו מאפשרות עבודה לאורך זמן, תוך שמירה על תהליך יציב ויעיל.
Amiad Filtration for Nozzle Protection הגנה על מתזים
מתזים משמשים את רוב תהליכי הייצור, בדרך כלל לקירור או שטיפה. מתזים נוטים להישחק במשך הזמן ולהשפיע על יעילות הייצור ואיכות המוצר, תוך העלאה של עלויות התחזוקה והייצור. הגישה הטובה ביותר להגנה על המתזים היא באמצעות סינון. הסינון יקטין את כמות החלקיקים שימנע סתימה ושחיקה של מעברי המים. מערכות הסינון היעילות שלנו מאפשרות עבודה לאורך זמן, תוך שמירה על תהליך יציב ויעיל.
מי שיטפונות

מי שיטפונות

ישנם שימושים רבים למי שיטפונות אך מכיוון שהם זורמים על פני האדמה וצוברים שמנים ומזהמים אחרים, יש צורך לטפל בהם לפני שניתן לאחסן ולהשתמש בהם למטרות עירוניות/תעשייתיות, או לפני שחרורם לסביבה. מערכות הסינון היעילות שלנו מציעות מגוון רחב של דרגות סינון בטכנולוגיות שונות ומספקות פתרונות לאתגרים הכרוכים בטיפול ושימוש במי שיטפונות.
Stormwater Harvesting for Water Reuse מי שיטפונות
ישנם שימושים רבים למי שיטפונות אך מכיוון שהם זורמים על פני האדמה וצוברים שמנים ומזהמים אחרים, יש צורך לטפל בהם לפני שניתן לאחסן ולהשתמש בהם למטרות עירוניות/תעשייתיות, או לפני שחרורם לסביבה. מערכות הסינון היעילות שלנו מציעות מגוון רחב של דרגות סינון בטכנולוגיות שונות ומספקות פתרונות לאתגרים הכרוכים בטיפול ושימוש במי שיטפונות.
סינון תמלחת להגנה על בארות

סינון תמלחת להגנה על בארות

תעשיות מים רבות כמו מתקני התפלה ומתקני הפקת נפט מייצרות תמלחת כתוצר לוואי. התקנות להגנת הסביבה לא מאפשרות השבת התמלחת לסביבה, ואחד הפתרונות לכך הוא הזרקתם לבארות המגיעות לשכבות גיאולוגיות מסוימות. על מנת למנוע סתימה של הבאר נדרש לסנן את התמלחת לרמה עדינה ביותר. יתרונות הסינון של עמיעד מאפשרים לבעלי הבארות לחסוך בהוצאות תחזוקה גבוהות.
Salt Water Disposal Well Protection סינון תמלחת להגנה על בארות
תעשיות מים רבות כמו מתקני התפלה ומתקני הפקת נפט מייצרות תמלחת כתוצר לוואי. התקנות להגנת הסביבה לא מאפשרות השבת התמלחת לסביבה, ואחד הפתרונות לכך הוא הזרקתם לבארות המגיעות לשכבות גיאולוגיות מסוימות. על מנת למנוע סתימה של הבאר נדרש לסנן את התמלחת לרמה עדינה ביותר. יתרונות הסינון של עמיעד מאפשרים לבעלי הבארות לחסוך בהוצאות תחזוקה גבוהות.
מי שירות

מי שירות

מי שירות משמשים למטרות שונות בכל מפעל תעשייתי או מתקן לטיפול במים. שימוש חוזר בשפכים מטופלים הוא מקור חלופי למי שתיה יקרים ומהווה חסכון משמעותי בעלויות. מגוון פתרונות הסינון שלנו מפחית את רמות המרחפים והעכירות במים ומבטיח תהליך יציב ויעיל.
Service Water Filtration Amiad מי שירות
מי שירות משמשים למטרות שונות בכל מפעל תעשייתי או מתקן לטיפול במים. שימוש חוזר בשפכים מטופלים הוא מקור חלופי למי שתיה יקרים ומהווה חסכון משמעותי בעלויות. מגוון פתרונות הסינון שלנו מפחית את רמות המרחפים והעכירות במים ומבטיח תהליך יציב ויעיל.
טיפול שלישוני

טיפול שלישוני

טיפול שלישוני הוא שלב בתהליך הטיפול בשפכים. קיימות תקנות מקומיות ובינלאומיות לפיקוח על אופן השימוש החוזר במים מושבים ו/או החזרתם לסביבה. המגוון השלם של טכנולוגיות הסינון שלנו מספק פתרונות לאתגרים אלו וחלקם אושרו לשימוש בתקנות מדינת קליפורניה לנוהל שימוש במים מושבים: title 22
Wastewater Filtration טיפול שלישוני
טיפול שלישוני הוא שלב בתהליך הטיפול בשפכים. קיימות תקנות מקומיות ובינלאומיות לפיקוח על אופן השימוש החוזר במים מושבים ו/או החזרתם לסביבה. המגוון השלם של טכנולוגיות הסינון שלנו מספק פתרונות לאתגרים אלו וחלקם אושרו לשימוש בתקנות מדינת קליפורניה לנוהל שימוש במים מושבים: title 22
טיפול במי שטיפה במערכות מדיה גדולות

טיפול במי שטיפה במערכות מדיה גדולות

מערכות סינון חול ופחם פעיל גדולות מייצרות כמויות משמעותיות של מי שטיפה. איסוף מים אלו וטיפול על מנת לאפשר שימוש חוזר עשוי לחסוך משאבים רבים. טכנולוגיות הסינון שלנו מטפלות בהצלחה במים אלו ומאפשרות שימוש חוזר למגוון שימושים.
Reclaim Backwash Water from Media and AC Flters טיפול במי שטיפה במערכות מדיה גדולות
מערכות סינון חול ופחם פעיל גדולות מייצרות כמויות משמעותיות של מי שטיפה. איסוף מים אלו וטיפול על מנת לאפשר שימוש חוזר עשוי לחסוך משאבים רבים. טכנולוגיות הסינון שלנו מטפלות בהצלחה במים אלו ומאפשרות שימוש חוזר למגוון שימושים.
איסוף מי גשמים

איסוף מי גשמים

איסוף מי גשמים מסייע להפחתה בצריכה של מים שפירים ומצמצם את ההשפעה הסביבתית של זרימה לא מבוקרת. המים משמשים להשקיה וכמי שירות. הטיפול הדרוש הוא בדרך כלל סינון גס יחסית ביציאה מהמאגר אך לעיתים כולל גם סינון עדין. טכנולוגיות הסינון המתקדמות והיעילות שלנו כוללות מגוון רחב של דרגות סינון, דורשות תחזוקה מינימלית וחוסכות משאבים.
Rainwater Harvesting איסוף מי גשמים
איסוף מי גשמים מסייע להפחתה בצריכה של מים שפירים ומצמצם את ההשפעה הסביבתית של זרימה לא מבוקרת. המים משמשים להשקיה וכמי שירות. הטיפול הדרוש הוא בדרך כלל סינון גס יחסית ביציאה מהמאגר אך לעיתים כולל גם סינון עדין. טכנולוגיות הסינון המתקדמות והיעילות שלנו כוללות מגוון רחב של דרגות סינון, דורשות תחזוקה מינימלית וחוסכות משאבים.
הגנה על מערכות אטימה של משאבות

הגנה על מערכות אטימה של משאבות

סינון המים, בייחוד אלו הכוללים חלקיקים עם מעטה קשיח, הבאים במגע עם חלקי אטימה של משאבות חיוני על מנת למנוע שחיקה של משטחי האטימה ולחסוך בעלויות החלפה של מערכות האטימה. המגוון הרחב של מערכות הסינון שלנו מספק פתרון יעיל ואמין לשמירה על אטמי משאבות ומסבים וחוסכים בהוצאות תחזוקה.
Pump Seal Protection הגנה על מערכות אטימה של משאבות
סינון המים, בייחוד אלו הכוללים חלקיקים עם מעטה קשיח, הבאים במגע עם חלקי אטימה של משאבות חיוני על מנת למנוע שחיקה של משטחי האטימה ולחסוך בעלויות החלפה של מערכות האטימה. המגוון הרחב של מערכות הסינון שלנו מספק פתרון יעיל ואמין לשמירה על אטמי משאבות ומסבים וחוסכים בהוצאות תחזוקה.
מי תוצר

מי תוצר

מי תוצר (produced water) הם מים הנוצרים בתהליך ההפקה של נפט וגז. תקנות סביבתיות מחמירות מחייבות טיפול במי התוצר לפני השבתם לסביבה. מי תוצר משמשים גם להחדרה של מים למאגר הנפט (injection water) על מנת לשמר את הלחץ במאגר ולאפשר את הפקת הנפט. פתרונות הסינון ייעודיים שלנו מאפשרים טיפול במים אלה בדרגות סינון שונות ובטכנולוגיות שונות, ומאפשרים התמודדות עם ריכוז מרחפים גבוה בספיקות גבוהות.
Amiad Reuse Water Treatment מי תוצר
מי תוצר (produced water) הם מים הנוצרים בתהליך ההפקה של נפט וגז. תקנות סביבתיות מחמירות מחייבות טיפול במי התוצר לפני השבתם לסביבה. מי תוצר משמשים גם להחדרה של מים למאגר הנפט (injection water) על מנת לשמר את הלחץ במאגר ולאפשר את הפקת הנפט. פתרונות הסינון ייעודיים שלנו מאפשרים טיפול במים אלה בדרגות סינון שונות ובטכנולוגיות שונות, ומאפשרים התמודדות עם ריכוז מרחפים גבוה בספיקות גבוהות.