close

עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

United Kingdom - English arrow
arrow down
סיפור התקנה

בישראל CIP סינון מקדים לממברנות בקו מחזור

הפרויקט
אנחנו מחויבים - מים נקיים הם חיים
הפרויקט

icon מדינה מדינה

ישראל

icon יישום יישום

הגנה על NF / RO

icon מקור המים מקור המים

מי תהליך

icon פיתרון הסינון פיתרון הסינון

5 מסנני ספין קלין 2" 70 מיקרון AAF

10 מסנני ספין קלין 2" 20 מקרון AAF

pattern

הרקע

לניקוי הצינורות והציוד ברצפת הייצור (NaOH) מפעלי ייצור מוצרי חלב משתמשים בסודה קאוסטית(CIP).
(של 12-14 pH סודה קאוסטית (ערך זה עם CIP תהליך.
הוא תהליך מובנה בפס הייצור והינו הכרחי למניעת זיהום של מוצרי חלב.
בשנת 2004 התקינה חברת ארקל (כיום עמיעד) 4 יחידות של מסנן ספין קלין “ 2 70 מיקרו
של הלקוח CIP  המגבירים את יכולת אחזור ספיקת.

 הלקוח ביקש לשדרג את מערכת הסינון ולהוריד את דרגת הסינון ל 20 מיקרון.
סינון בדרגה זו יספק הגנה משופרת לממברנות ויוביל לחיסכון הן בניקוי הממברנות והן בהחלפתן.

האתגר

הלקוח היה זקוק למערכת שתסנן בהצלחה את המשקעים שנאספים בתהליך ה CIP וכאמור, יגן על ממברנות ה NF מפני אילוח ביולוגי הגורם לסתימות.

מערכת הסינון החדשה הייתה צריכה לעמוד במאפייני תמיסת ה CIP (ערך pH גבוה, מליחות גבוהה וכו') וכן להתמודד עם טמפרטורות של 40 מעלות, סינון עדין ועומסים גבוהים יחסית עם שונות גבוהה.

הפיתרון

עמיעד סיפקה פתרון ארוך טווח וחסכוני המבוסס על מסנני השטיפה הפולימריים שלה בסיוע אוויר (AAF), עם תכנון ל 2- שלבים:

שלב 1: 5 מסנני ספין קלין 2"  70 מיקרון (AAF)

שלב 2: 10 מסנני ספין קלין 2"  20 מקרון (AAF)

התוצאות

ביצועים גבוהים של מערכת הסינון. המערכת חוסמת כ-90% מכלל החלקיקים הגדולים מ-20 מיקרון