עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

North America - English
חדשות

חדשות

מתקן התפלה
Header

LONG BRANDED TITLE PLACED HERE MICRO COPY

Seconday header here H1

Amiad's greatest achievement is its research, development and the production of
suction-scanning screen technology. Suction-scanning technology combines focused flush with
automation to provide 100% cleaning of the screen area. The success of this technology has established
Amiad as a global leader in providing water filtration solutions.