close

עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

North America - English arrow
arrow down
סיפור התקנה

מערכת מומכלת לטיפול במי שתייה - אוסטרליה

PROJECT
WE ARE COMMITTED - CLEAN WATER IS LIFE
Project ID

icon מדינה מדינה

אוסטרליה

icon יישום יישום

מי שתייה

icon מקור המים מקור המים

מי בארות

icon פתרון הסינון פתרון הסינון

שתי מערכות של 2 מכולות 40 רגל הכוללות כל אחת 4 מסנני מדיה

מכולה לאחסון המסננים
שתי מכולות לאחסון המסננים
מכולה לאחסון המסננים
דלת פתוחה במכולה לאחסון המסננים
pattern

רקע

תאגיד המים North East Water מספק מים ושרותי ביוב ל-38 עיירות, כפרים וערים בצפון מזרח ויקטוריה. התאגיד משרת אוכלוסייה של כ-95,000 נפש המפוזרים על פני שטח של כ- 20,000 קמ"ר (שטח הדומה לשטחה של מדינת ישראל). הישובים שונים באופיים ובגודלם, מ-12,300  ב-Wodonga  עד כ-50 איש בכפר סנט ג'יימס. התאגיד מפעיל 30 אתרים לטיפול במים ברחבי האזור.

העיירה Wangaratta המונה 16,000, סבלה לאחרונה ממחסור משמעותי במי שתייה, בעיקר עקב רצף שנות הבצורת. המועצה קיבלה החלטה המחייבת את התאגיד לטפל במי בארות מקומיים ולספק מי שתייה מטופלים לתושבים. אי עמידה באתגר עלולה לגרור גם השלכות פוליטיות.

האתגר

תאגיד המים N.E.W שכר את שרותי עמיעד אוסטרליה לתכנן ולספק שתי מערכות מותקנות במכולות לטיפול במי בארות והתאמתן לאיכות מי שתיה.

כל מערכת מתוכננת לספק 3,500 מ"ק ליממה (144 מק"ש) .

הפתרון

עמיעד אוסטרליה תכננה, ייצרה, סיפקה והפעילה שתי מערכות טיפול במים. כל מערכת כוללת שתי מכולות 40 רגל. בכל מכולה מותקנים 4 מסנני מדיה וציוד נלווה המאפשר למעשה הפעלה של כל מכולה כמערכת עצמאית. התכנון מאפשר ללקוח להפריד ולהפעיל את המערכות בקומבינציות שונות, החל מ-1750 מ"ק ליום ועד 7000 מ"ק ליום.

כל אחת מהמערכות מפוקדת ע"י מערכת בקרה PLC/Citect המאפשרת שליטה מלאה בתהליך, בכל אחת מהקומבינציות.

מאחר ומסנני המדיה תופסים שטח נרחב מהמכולה, תוכננו 5 פתחים למכולה המאפשרים גישה אל כל אחד מהמסננים ולציוד ההיקפי.

כמו כן נפתחו ארבעה פתחים בגג המאפשרים טיפול והחלפת מצעים במסננים. משטח עבודה עם מעקות וסולמות מאובטחים מאפשרים טיפל שוטף נוח ובטיחותי במערכת.

מערכת הבקרה מאפשרת שליטה ותצוגה מלאה של התהליך ע"ג מסכי LCD דרך מערכת ה CITECT וגם שליטה ידנית באמצעות בוררים על גבי לוח הבקרה.

התוצאה

המערכות סופקו והופעלו באופן מוצלח, והן מייצרות מים העומדים בדרישות התקן האוסטרלי המחמיר.