עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

North America - English
סיפור התקנה

שדרוג מערכת מסנני חול עם מצע זכוכית AFM, בריטניה

הפרויקט

אנחנו מחויבים - מים נקיים הם חיים

הפרויקט

מדינה

בריטניה

יישום

מי תהליך

מקור המים

לגונה

פיתרון הסינון

מצע זכוכית AFM

הרקע

אחת מיצרניות הפלדה הגדולות באירופה פנתה לעמיעד בבקשה לשדרג את מסנני החול הקיימים במפעל לפלדה מעורגלת בקור הנמצא בדרום ויילס שבבריטניה.
מסנני החול לא עמדו בדרישות המינימום של המפעל, כשהתוצאה היא איכות מים ירודה. מצב זה הוביל לזמני השבתה ממושכים של המסננים ובשל כך לירידה בכמות המים המטופלים עבור הייצור.
בעוד שהשבתת מסנן חול אחד או שניים לצורך תחזוקה לפרקי זמן קצרים היה פתרון מתקבל לעקיפת הבעיה בטווח הזמן הקצר, הגברת הייצור מתחה עד הקצה את יכולת מערכת הסינון לספק מים באיכות נאותה לייצור הפלדה המעורגלת בקור.
הגברת הייצור הובילה כצפוי לצריכה מוגברת של מים ולעלייה משמעותית בעלויות הייצור.

האתגר

המים לטיפול נשאבו מלגונה באתר עצמו ועברו דרך מסנני החול לפני שהוזרמו למפעל לייצור הפלדה המעורגלת בקור. המים מהלגונה גרמו לעתים קרובות לסתימת החול במסננים ולטיפול ממושך ומאומץ על מנת לנקות את המסננים ולהחזירם לפעולה.

הפיתרון

לאחר כמה ביקורים באתר שבהם נלקחו גם דגימות מים כדי להבין טוב יותר מהם האתגרים שאיתם מתמודד המפעל, הכינה עמיעד בריטניה תכנית מפורטת לשדרוג מערכת הסינון. העבודה תכלול שדרוג מערכת הסינון הקיימת למצע זכוכית AFM מתקדם המשמש בסדרת מסנני הוורטקס הכפול (DVF) שלנו לסינון של פחות מ־10 מיקרון.

ההצעה כוללת אפשרות לשדרוג הפיות לאצירת המצע, אם יוחלט שיש בכך צורך בבדיקה שתעשה לאחר הסרת החול מהמכלים. לפני הסרת מצע החול, לא היה ידוע איזה פיות מותקנות במסננים לפני הוצאת החול ואם המסננים משתמשים בפיות או בצנרת אופקית.

בשל ההבדל בצפיפות בין החול ששימש עד כה במסננים והזכוכית שבה אנחנו המלצנו להשתמש, לא היה מדובר כאן במקרה פשוט של החלפת מצע אחד באחר. מצע הזכוכית החדש מחייב את המפעיל לאמץ תכנית שטיפה עצמית והגדרות עבודה שונות בתהליכי הברה. כמו כן, יהיה צורך לבדוק את מצב הפיות או הצנרת האופקית כדי לקבוע אם הן מתאימות או שיש צורך בהחלפתן. אם יימצא כי הפיות או מערך הסינון האופקי בלוחית המסנן הן מיושנות ולא ניתן להשיג חלקי חילוף זהים ליחידות שניזוקו, יהיה צריך כנראה לעדכן את המסנן כולו על מנת למנוע אזורים שבהם תהיה זרימה מעדיפה בשלב הבדלים בגודל הפתחים.

לאחר הסרת המצע התגלה כי במסננים יש פיות, שחלקן ניזוקו והוזמנו פיות חדשות להחליפן. הפיות האלו היו מותקנות בתוך צנרת אופקית על קרקעית המסנן והוחלפו גם חלק מהפיות שהותקנו בצנרת הפנימית.

עם השלמת כל התיקונים, המסננים הוצפו חלקית לפני שהוכנסה שכבת החצץ התומכת להגנה על הפיות. בסיום שלב זה, הוכנסו למסננים שתי השכבות הנותרות של מצע זכוכית ה־AFM מסוג Grade 1 ו־Grade 2 עד לגובה שנקבע מראש. לוחיות עם חרירים שהוכנו במיוחד הותקנו בקו השטיפה העצמית כדי להפחית את ספיקת המים בפעולת השטיפה העצמית ושסתומי השטיפה העצמית אופסו לקצב הספיקה המתאים לפני הכנסת המערכת לפעולה.

התוצאות

עם הכנסת המערכת לפעולה, נערכו בדיקות וניתוחים נוספים בלתי תלויים של איכות המים על מנת לאשר את ביצועי הסינון של המערכת המשודרגת ולהבטחת שביעות רצון הלקוח והאמונו במערכת בהמשך.
ההצלחה הגדולה של שדרוג מסנני החול במפעל לייצור פלדה מעורגלת בקור הובילה לכך שהתבקשנו לשדרג גם את מסנני החול המסורתיים באתר, למצע זכוכית ולבצע תיקונים ושיפוצים נרחבים במסנני החול בחדר המשאבות הראשי.