עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

- English arrow
arrow down
סיפור התקנה

סחרור מי קירור במפעל פלדה, ארצות הברית

הפרויקט
אנחנו מחויבים - מים נקיים הם חיים
הפרויקט

icon מדינה מדינה

ארצות הברית

icon יישום יישום

מי קירור

icon מקור המים מקור המים

מי קירור ממוחזרים

icon פיתרון הסינון פיתרון הסינון

EBS 10K

התקנת מסנני רשת
pattern

הרקע

ייצור צינורות פלדה מתבצע ע"י הזרמת החומר המותך דרך מערכת ל גלילים חמים אשר מביאים אותו לצורה הנדרשת.

קירור הפלדה מתבצע ע"י התזה של מי הקירור ומגע ישיר עם הפלדה הלוהטת.

המים זורמים ונאספים בבריכות איסוף משם הם נשאבים אל מגדלי הקירור לצורך שימוש חוזר.

שני שליש מהייצור הוא צינורות עבור תעשיית הנפט והגז וכשליש עבור שימוש מסחרי רגיל.

האתגר

מי הקירור הממוחזרים אוספים בדרכם שבבי פלדה, שמן ופסולת מרצפת המתקן והסביבה.

לכלוך זה גורם לסתימות במתזים שגודלם נע בין 3 ל 6 ממ.

סתימות אלו פוגעות ביעילות הקירור ומובילות לפגיעה בתפוקה ובאיכות.

כל תקופה מסוימת נדרשים להשבית את הייצור ולנקות ולעיתים להחליף את ראשי ההתזה.

הפיתרון

לאחר בחינה של אפשרויות אחדות, נבחר פתרון של סינון מכני לטיפול במים לפני החזרתם למגדל הקירור.

בעקבות התקנות מוצלחות במקומות אחרים, הלקוח בחר בעמיעד לאספקת מערכת מסננים בעלי ניקוי עצמי.

המערכת שנבחרה כוללת 4 יחידות EBS 10K בקוטר "14, עם רשת Wedge-Wire   1500 מיקרון.

המסננים מותקנים על גבי סעפת משותפת של "18 עם מקום למסנן נוסף שייתכן ויידרש בעתיד.

מערכת בקרת PLC מוגדרת גם היא להרחבה אפשרית ל לחמישה מסננים

המערכת הותקנה ביוני 2004

תוצאות

המערכת מורידה כ 30 מכלל המוצקים המרחפים במים ( 160 מג"ל בכניסה ו 110 ביציאה).

בשנה הראשונה לפעילותה לא נתגלו פיות התזה סתומות ולא נדרשה כלל השבתת המערכת לצורך תחזוקה.