עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

- English arrow
arrow down
סיפור התקנה

טיפול שלישוני להפחתת זרחן - אוסטרליה

הפרויקט
אנחנו מחויבים - מים נקיים הם חיים.
הפרויקט

icon מדינה מדינה

אוסטרליה

icon יישום יישום

טיפול שלישוני

icon מקור המים מקור המים

מי שפכים

icon פיתרון הסינון פיתרון הסינון

מסנני מדיה

התקנת מסנני מדיה
התקנת מסנני מדיה
התקנת מסנני מדיה
התקנת מסנני מדיה
מבנה לאחסון המסננים
pattern

הרקע

זרחן שכיח בשפכים עירוניים ותעשייתיים. מקור הזרחן העיקרי הוא בדטרגנטים סינטטיים הנמצאים בשימוש בייתי ותעשייתי.

נוכחות הזרחן במי שפכים ובהמשך, בגופי המים אליהם משחררים את השפכים המטוהרים גורמים לפריחת אצות ונזק לסביבה.

חברת Kosciusko Thredbo Pty Ltd (KT) מפעילה כיום מתקן לטיפול בשפכים, המשרת את Thredbo Alpine Village .

המט"ש מטפל בהורדת חנקן וזרחן והוא כולל מתקו Intermittent Extended Aeration (IEA),  continuous extended aeration  CEA) , מינון אלום להפחתת זרחן בריכות ליטוש וחיטוי באמצעות UV   לפני השחרור ל Wetland ולנהר Thredbo

האתגר

כתוצאה משינויי רגולציה והדרישה לעמוד ברציפות בדרישות התקן, עמיעד אוסטרליה נתבקשו  ע"י הלקוח לספק מערכת לטיפול שלישוני הכוללת הזרקת אלום לטיפול במים המטופלים במתקו הקיים לפני שלב החיטוי ב UV.

לצורך כך הותקנה מערכת סינון בלחץ עבור ספיקה ממוצעת של 43 מק"ש וספיקת שיא של 72 מק"ש .

הפיתרון

ההזמנה כללה ניהול הפרויקט, ייצור, אספקה, התקנה, בדיקה והפעלת מערכת טיפול שלישוני הכוללת:

משאבות הזנה, ארבע מכלי סינון עמוק עם צנרת, מגופים וציוד היקפי.

משאבות שטיפה, מפוח, משאבות מינון אלום וכלור. ואחסון כימיקלים.

תוצאות

תכנון המערכת מאפשר הפחתת זרחן ועכירות מצוינת אשר משפרת את יעילות החיטוי של ה UV וכן של הכלור.

מערכות דומות של עמיעד משמשות בדרך כלל כדי להגיע להביא את השפכים לאיכות המים הדרשת ע"י ה EPA לרמה E שמשמעותה, שימוש בלתי מוגבל.