עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

North America - English
סיפור התקנה

מערכת סינון להרחקת ביצי טפילים מהמים, אוסטרליה

הפרויקט
אחנו מחויבים - מים נקיים הם חיים
הפרויקט

מדינה

אוסטרליה

יישום

מפעל לטיפול במי שפכים

מקור המים

מי שפכים

פיתרון הסינון

4 מערכות 10x ספין קלין גלקסי 20 מיקרון

4 skids x 10 x 4” Galaxy Spin-Klin filters each with 20-micron disc elements and an external source backwash system

התקנה של מסנני דיסקיות
התקנה של מסנני דיסקיות
שלט כניסה למתקן טיפול בשפכים

רקע

הרשויות באוסטרליה מחייבות את מפעילי המטשי"ם (מתקנים לטיפול בשפכים) לאגור את השפכים המטוהרים למשך 25 יום לפני שחרורם לסביבה, על מנת להפחית את מספר ביצי הטפילים לערך המותר.

הגידול בתפוקה של המט"ש ב Melton , אוסטרליה גרם למצוקה בנפח אגירה וחייב מציאת פתרון.

נבחנו שתי אפשרויות:

  • בניית סכר חדש
  • התקנת מערכת סינון שתרחיק את ביצי הטפילים וכך תקצר את זמן השהייה במאגר.

האתגר

האתגר לעמיעד היה לפתח

/ לתכנן מערכת חסכונית כאלטרנטיבה לבניית הסכר,

תוך התמודדות עם הרחקת ביצי הטפילים באמצעות סינון מכני בלבד.

הפיתרון

לאחר שהוצגו ללקוח אפשרויות סינון שונות הכוללות סינון רשת, חוטים, מדיה ודסקיות. נבחרה טכנולוגיית הדסקיות.

עמיעד אוסטרליה תכננו וספקו מערכת ספין-קלין הכוללת 4 x 10 x 4” Galaxy   20 מיקרון עם שטפה חיצונית.

מערכת הסינון מפוקדת באמצעות בקר מתוכנת.

בראיה לעתיד, המערכת מתוכננת כך שניתן יהיה להגדילה בעתיד אם וכאשר הספיקה תגדל. כמו כן נשקלה האפשרות להוסיף מסנני חוטים בדרגת סינון של 20 מיקרון אשר יבטיחו מים ברמה גבוהה יותר.

המערכת פועלת מאז אפריל 2016

היתרונות ללקוח:

לא נדרשה בניית סכר חדש.

הפחתה משמעותית בצריכת כלור

חיסכון בתהליכי ה CIP

התוצאה

המערכת נמצאת בשימוש החל מאפריל 2016ת והלקוח נהנה מהורדת הצורך בהשקעה בסכר חדש, הורדה בעלויות הזרקת כלור, ושיפר ניכר בתוצר מפעל המים – הכולל ירידה בצורך בשימוש בכימיקלים ובניקוי במקום.