עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

North America - English
סיפור התקנה

סינון למניעת מעבר צדפות "זברה" – מדגרה לדגים, ארצות הברית

הפרויקט
אנחנו מחויבים - מים נקיים הם חיים
הפרויקט

מדינה

אוסטרליה

יישום

הסרת ברזל

מקור המים

מי קידוח

פיתרון הסינון

מסנני מדיה

התקנת מסנני רשת

הרקע

מדגרה לדגי סלמון במדינת ורמונט, מקבלת משתמשת במים מאגם Champlain , הדגיגים הגדלים במדגרה מפוזרים באגמים בסביבה על מנת להעשיר אותם בדגה.

מי אגם Champlain   נגועים בצדפות מסוג Zebra Mussels וחשוב מאוד למנוע את הפצתם לאגמים השכנים.

שמירת המדגרה נקייה מ Zebra Mussels היא תנאי קריטי למניעת הפצת הצדפה יחד עם הדגיגים.

האתגר

טמפרטורת מים מבוקרת היא תנאי קריטי בתהליך ריבוי הדגיגים וההוצאות לחימום המים הנן מרכיב משמעותי בעלות התפעול של התחנה. על מנת לחסוך בעלויות, מנצלים בתחנה את הטמפרטורה השונה בעומקים השונים באגם. בחורף, שכבת המים העליונה קרה יותר משכבת המים בעומק, לעומת זאת באביב חל "היפוך" וטמפרטורת המים שככבה העליונה גבוהה יותר מאשר בעומק.

מערכת המים בתחנה מאפשרת ערבוב אופטימלי של מים משכבה רדודה עם מים מעומק האגם על מנת להשיג את הטמפרטורה הרצויה.

מערכת הסינון נדרשת לאפשר גמישות תפעולית מותאמת לשינויי הספיקות והיחסים בין שני מקורות המים – המקור הרדוד והמקור העמוק.

הפיתרון

טמפרטורת מים מבוקרת היא תנאי קריטי בתהליך ריבוי הדגיגים וההוצאות לחימום המים הנן מרכיב משמעותי בעלות התפעול של התחנה. על מנת לחסוך בעלויות, מנצלים בתחנה את הטמפרטורה השונה בעומקים השונים באגם. בחורף, שכבת המים העליונה קרה יותר משכבת המים בעומק, לעומת זאת באביב חל "היפוך" וטמפרטורת המים שככבה העליונה גבוהה יותר מאשר בעומק.

מערכת המים בתחנה מאפשרת ערבוב אופטימלי של מים משכבה רדודה עם מים מעומק האגם על מנת להשיג את הטמפרטורה הרצויה.

מערכת הסינון נדרשת לאפשר גמישות תפעולית מותאמת לשינויי הספיקות והיחסים בין שני מקורות המים – המקור הרדוד והמקור העמוק.

תוצאות

המערכת הופעלה בשנת 1997 ועבדה ללא תקלות במשך שנים רבות.