close

עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

North America - English arrow
arrow down
סיפור התקנה

טיפול במים למשקי עופות, אוסטרליה

הפרויקט
אנחנו מחויבים - מים נקיים הם חיים.
הפרויקט

icon מדינה מדינה

אוסטרליה

icon יישום יישום

טיפול במים

icon מקור המים מקור המים

מי שפכים

icon פיתרון הסינון פיתרון הסינון

מערכת DVF במכולה

התקנת מסנני מדיה בהשקיה
מתקן מכולה ובו מסנני מדיה
התקנת מסנני מדיה
התקנת מסנני מדיה בהשקיה
הדמיה להתקנת מסנני מדיה
לולי תרנגולות
מאגר מים שעל גדותיו נמצא מתקן האחסון של המסננים
pattern

רקע

RFM Poultry

מנהלים תשתיות המגדלות כ -30 מיליון עופות בשנה.

154 לולים ב NSW   ובמדינת ויקטוריה. הלקוח מפעיל 4 אתרים עם 2-4 משקים בכל אתר.

האתגר

עמיעד נתבקשה לבצע בדיקה של מערכת סינון קיימת ולהמליץ אם ניתן לשפר אותה או שנדרש להחליפה במערכת חדשה.

בבדיקה נמצא כי המערכת מצליחה להוריד עכירות מ 13.4 ל 10.2 NTU וזאת  כאשר הדרישה היא לפחות מ 1 NTU.

(תנאי מוקדם לחיטוי).

המערכת הקיימת הייתה רעועה ועלולה לשמש כחממה להתפתחות מזהמים ביולוגיים.

בעקבות הבדיקה, הגיעו למסקנה שעדיף להקים מערכת חדשה, מתוכננת כראוי אשר תבטיח איכות מים בהתאם לדרישות.

הפיתרון

עמיעד הציעו מערכת טיפול במים, מותקנת במכולות וכוללת 3 שלבים:

מערכת מינון חומצה לבקרת pH  > מערכת מינון קואגולנט > סינון גרנולרי דו שכבתי, אנטרציט גס ומעליו AFM עדין המצטיין במניעה של גידול ביולוגי. בנוסף הכנה למערכת כלור דיאוקסיד.

עכירות לפני ואחרי הטיפול ו pH נמדדים ומבוקרים ברציפות.

מערכת הבקרה נשלטת מרחוק.

תוצאות

המערכת המומכלת הופעלה ונבדקה באתר והציגה שיפור דרמטי באיכות מי התוצר.

המערכת עמדת בכל דרישות איכות המים כפי שהוגדרו ע"י הלקוח.