עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

- English arrow
arrow down
סיפור התקנה

איסוף מי שיטפונות לשימוש חוזר, אוסטרליה

הפרויקט
אנחנו מחויבים - מים נקיים הם חיים
הפרויקט

icon מדינה מדינה

אוסטרליה

icon יישום יישום

טיפול במים

icon מקור המים מקור המים

מי גשמים

icon פיתרון הסינון פיתרון הסינון

מסנני מדיה

חיבור מסנן המדיה לצינור
מסנני מדיה מחוברים לצינורות המים
מכולה לאחסון המסננים
מתקן מכולה לאחסון המסננים
עצים על שפת האגם
pattern

הרקע

סכר Wynn Vale    הציורי באדלייד מהווה יוזמה חדשנית ליצירת משאבי מים ע"י תפיסת מי שיטפונות, טיפול בהם והחדרתם לאקוויפר במהלך העונה הגשומה.

בעונת היובש, הם נשאבים ומשמשים להשקיה ומגוון שימושים נוספים.

הפרויקט מיועד לטפל ב 400 אלף מ"ק מי שיטפונות אשר יעברו טיפול ויוחדרו לאקוויפר. עמיעד אוסטרליה היו מעורבים בפרויקט מאז 2007 בביצוע ניסיונות והגדרת תהליך טיפול מיטבי במים והבאתם לאיכות הנדרשת והמאושרת להחדרה ע"י העיר והרשויות.

האתגר

מלכתחילה היה ברור כי פרויקט זה יציג אתגרים משמעותיים הן למועצה האזורית והן לעמיעד אוסטרליה. הקמת מערכת לטיפול במים בסביבה עירונית. כאשר העיר מצפה לתהליך פשוט ושימוש במרכיבים זמינים עד כמה שאפשר. כמו כן, תפעול ושירות פשוט.

עמיעד אוסטרליה תכננו, ייצרו, התקינו והפעילו מערכת ל 90 מק"ש מותקנת במכולות.

המערכת יוצרה ונבדקה במפעל של עמיעד במלברן, לפני שהועברה לשטח.

המערכת של עמיעד שילבה תכונות ותובנות שפותחו בעמיעד אוסטרליה במשך 30 שנים של ניסיון בתעשיית המים המקומית.

הפיתרון

התהליך של עמיעד כולל קואגולציה, ערבוב מהיר ואחריו ערבוב איטי ומעבר למיכל הפרדה.

שאיבה באמצעות משאבה בורגית מיוחדת אשר שומרת על הפתיתים. סינון דרך ראשוני ומשני באמצעות מסננים גרנולריים.

ולסיום, חיטוי  במערכת UV .

כל הציוד ההיקפי, משאבות, מפוח, מדחס ומערכת מינון הכימיקלים מותקנים בתוך המכולה.

המערכת מצוידת במגוון מכשור אנליטי המאפשר ניטור רציף של התהליך.

מערכת הבקרה כוללת ממשק מסך מגע (HMI ) עבור המפעיל.

תוצאות

הפרויקט הזה הציג לעמיעד אתגרים רבים, בעיקר בתחום איכות הטיפול במים ועמידה בדרישות ה EPA.

המערכת מאפשרת טיפול במים כאשר הם זמינים, אך באיכות הנחותה ביותר ולאפשר שימוש עתידי בשלב מאוחר יותר בשנה כאשר הם במחסור.

התהליך וביצועי המערכת הוכיחו את עצמם והמערכת עומדת בדרישות וציפיות הלקוח.