עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

- English arrow
arrow down
סיפור התקנה

סינון שפכים אחרי טיפול שניוני למטרת שימוש חוזר, סלובקיה

הפרויקט
אנחנו מחויבים - מים נקיים הם חיים
הפרויקט

icon מדינה מדינה

סלובקיה

icon יישום יישום

טיפול שניוני

icon מקור המים מקור המים

מי שפכים

icon פיתרון הסינון פיתרון הסינון

2 x 48" multimedia filters

התקנת מסנני מדיה
שירטוט התקנת מסנני מדיה
pattern

הרקע

מתקן השפכים של העיר Strazske, Slovakia, נבנה בשנות השישים של המאה הקודמת והוא מטפל בשפכים עירוניים לרמה שניונית בלבד.

גידול האוכלוסייה, עליית רמת החיים, הגדילה את ספיקת הכניסה למתקן ל 720 מ"ק ליום.

הגידול בספיקה יחד עם רמת תחזוקה ירודה של הציוד המיושן ועלייה בדרישות איכות הקולחים, מחייבת את העיר לתכנן מתקן טיפול בשפכים חדש ומודרני.

כפתרון ביניים הוחלט לשדרג את המתקן הקיים.

האתגר

פרויקט זה כולל התקנה של מערכת טיפול שלישוני אחרי טיפול של Bio-Reactor והוא כולל טכנולוגיית ערבוב  ייחודית, להגברת יעילות ההתפרקות של החומר האורגני והפחתת ה- BOD, COD וה TSS.

מזג האויר הקיצוני (מינוס 20 מעלות בחורף) חייב התקנה בתוך מבנה סגור ומחומם. ולכן היה צורך להתקין את המערכת בתוך בית המשאבות הקיים עם מגבלות מרחב קשות ביותר.

אתגר נוסף היה טווח ספיקות בין 5 מק"ש ל 40 מק"ש וזאת עקב העדר אפשרות לאגירה תפעולית וצבירה של שפכים.

הפיתרון

עמיעד תכננו וסיפקו מערכת הכוללת שני מסנני מולטימדיה אוטומטיים בקוטר 48”

המערכת כוללת את משאבת האספקה הספקת עד 30 מק"ש בלחץ של 3 בר.

בנוסף למערכת הסינון והשאיבה, המערכת כוללת מערכת בקרה ושליטה המאפשרת עבודה בטווח ספיקות רחב ביותר.

תוצאות

המתקן החל בעבודה רציפה ביולי  2011.

מאז הוא מאפשר שחרור לסביבה של שפכים מטופלים  באיכות הנדרשת על ידי הרשויות המקומיות.