עמיעד בעולם

בחר את השפה והמדינה שלך

בהתבסס על מיקומך, אנו ממליצים על האתר המקומי הבא:

North America - English
סיפור התקנה

סינון מי מאגר להגנה על מערכות השקיה, מדי מים וציוד, ארצות הברית

הפרויקט

אנחנו מחויבים - מים נקיים הם חיים

הפרויקט

מדינה

ארצות הברית

יישום

הגנה על מערכות השקיה

מקור המים

מי מאגר

פיתרון הסינון

3 x 16” Mega EBS (130 micron)

התקנת מסנן רשת
התקנת מסנן רשת
מאגר מים

רקע

העיר Spanish Fork

מספקת מים להשקיה לאזרחיה משבע בארות שנמצאות בסביבת העיר. ככל שהאוכלוסייה גדלה, אספקת המים הפכה גבולית בשעות צריכת השיא בחודשי הקיץ.

על מנת להקל על המחסור ולאזן את הצריכה אישרה העירייה בניית מאגר תפעולי המשמש הן כמאגר מאזן בשעות צריכת השיא והן כאתר נופש לשחייה, ספורט ימי ובעתיד אף דייג.

בילוי. המאגר בנפח של 86 אלף מ"ק מצופה בטון. חלק מההיקף מכוסה חול ים ומשמש לשחייה.

לטענת היזמים, השימוש הכפול במאגר  הצדיק את עלותו.

מערכת סינון כלולה בתכנון המערכת להגנה על מערכות ההשקיה ומדידת המים.

האתגר

כאשר הביקוש למים ע"י הצרכנים עולה על יכולת האספקה של הבארות, יורד הלחץ בבית המשאבות וגורם לפתיחה של מגופים המספקים מים מהמאגר התפעולי שנמצא כ 150 מטר גבוה יותר.

מהים מהמאגר זורמים דרך מסנני Mega EBS  של עמיעד. המים המסוננים נכנסים אל רשת ההשקיה העירונית.

מערכת הכוללת שלושה שסתומים מקטיני לחץ בקוטר "20 כל אחד, מייצבת לחץ של 90 PSI במסננים ומאפשרת מעבר ספיקה של עד 5000 GPM דרך כל מסנן.

כאשר הצריכה יורדת, הלחץ עולה ומקטיני הלחץ נסגרים.

מערכת SCADA מנהלת את פתיחת הברזים והפעלת המשאבות כתלות בלחצים השונים.

קו צינור 36 אינץ 'באורך של חצי מייל משמש להעברת מים הן אל המאגר והן ממנו. אם המאגר מגיע לקיבולת מקסימאלית וביקוש ההשקיה נותר נמוך, בארות העיר מתחילות להיסגר באופן שנקבע על ידי מערכת ה- SCADA ומסופקות מים מהמאגר.

הפיתרון

מערכת סינון הכוללת 3 מסנני Mega EBS  בקוטר "16 ובדרגת סינון של 80 מיקרון מותקנים בבית המשאבות ומעבירים ספיקה מרבית של 3407 מק"ש בלחץ של 90 PSI.

תוצאות

מסנני עמיעד נבחרו עבור הפרויקט הזה ושמשו כבסיס לתכנונו.

הניסיון המצטבר של מאות מסנני עמיעד מסוגים שונים המשמשים במערכות ההשקיה במדינת יוטה, גרם לחברת ההנדסה שתכננה והקימה את הפרויקט לבחור ללא היסוס במסנני האיכות של עמיעד.

ואכן המערכת מתפקדת כבר שנים רבות לשביעות רצון הלקוח.